Youthcare                   
     

Wat bieden wij

De kinderen waar wij voor werken zijn zeer kwetsbaar en hebben vaak veel bagage vanuit hun voorgeschiedenis. Wij coachen de  kinderen in hun eigen leefomgeving (thuis, op school, op de sportclub etc). Mede door hun ervaringen en eventuele beperkingen kunnen deze kinderen moeilijk aansluiten bij de verwachtingen en eisen van de maatschappij. Wij gaan op zoek naar wat zij wel kunnen qua vaardigheden en sluiten aan bij het niveau en tempo van het kind. Vaak zijn hun vaardigheden verborgen onder hun problematiek en is men geneigd deze over het hoofd te zien. 

Onze aanpak is onderscheidend. Wij werken niet volgens strakke procedures en protocollen. Wij werken op basis van samenwerking met kinderen en sluiten steeds weer bij hen aan. We gaan uit van de wensen en behoeftes van het kind. Wij gaan een samenwerkingsrelatie aan die gebaseerd is op vertrouwen en respect.  

Op deze manier proberen wij gezinnen zowel praktisch als mentaal overeind te houden en zorgen wij voor een (levens)lange begeleiding.


 


 

 
 
 
 
E-mailen
LinkedIn