Youthcare                   
     

 

Waarom Youthcare

Onze kracht is verbinding te zoeken in de relatie met het kind. Dit houdt mede in dat wij een open houding hebben naar het kind. Door aan te sluiten bij de behoefte van het kind, door te werken met haalbare doelen werken wij op maat. Doorzettingsvermogen, geduld en niet opgeven om gedrag proberen te begrijpen, is ons streven.

Wij zijn een (zeer) ervaren team uit de jeugdzorg bestaand uit mannen en vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Wij zoeken voor elk kind een coach die bij hem of haar past en wij zetten ons met hart en ziel in en stellen het kind ECHT centraal. Elk kind verdient een menswaardig bestaan.

 

Werken aan vertrouwen: 

In onze aanpak staat het samen werken naar vertrouwen centraal. We investeren in de relatie met kinderen. We zien kansen en mogelijkheden bij alle kinderen. Door kinderen op deze manier te benaderen kijken we vooruit naar wat ze willen en kunnen. Vertrekpunt in de begeleiding van de kinderen is het onderzoeken naar wat het kind kan en helpen deze kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het stimuleren, motiveren en activeren van kinderen om aan de getelde doelen te werken levert succeservaringen op. Dit vergroot het zelfbeeld en biedt perspectief. 

Doelen formuleren:   

De doelen stellen we samen met de kinderen en (pleeg)ouders op. Het kan zijn dat er al langere tijd gewerkt is aan bepaalde doelen. Wij geven niet op en kijken naar wat werkt. Vasthoudendheid en blijvend inspirerend samenwerken zijn voor ons de essentie om veranderingsgedrag bij de kinderen te bewerkstelligen.  

Gedurende onze loopbaan ontdekten wij dat er onvoldoende passend aanbod is voor kinderen die vastlopen en vaak (gedrags)problemen hebben. Aangezien deze kinderen vaak al veel hulpverleners voorbij hebben zien komen, is het voor hen moeilijk om een hulpverlenersrelatie aan te gaan. Wij zijn van mening dat wij met onze unieke en gespecialiseerde aanpak deze kinderen en hun gezinnen kunnen bereiken, kunnen ondersteunen en helpen om weer mee te doen in het maatschappelijk verkeer. Wij hebben hoop en stralen dit ook actief uit.  

 

 

 

 
 
 
 
E-mailen
LinkedIn