Youthcare                   
     

Uitsluitingscriteria.


De organisatie hanteert de volgende uitsluitingscriteria:
 - Ernstige alcohol en/ of drugsverslaving en hiervoor niet in behandeling zijn of hier        niet aan willen werken.
 - Zedendelinquenten
 - Ouder dan 23
 - Top 600 jongeren
 - Ernstige psychiatrische problematiek (die opname in ziekenhuis of kliniek verreist)
 - Ernstige psychose
 - Intimiderend of dusdanig sociaal afwijkend gedrag dat het de hulpverlening negatief beïnvloed.
   • Discriminerend gedrag
   • Fysiek gewelddadig gedrag
   • Seksueel intimiderend gedrag
 - Verder is het voor Youthcare onmogelijk om kinderen en hun gezinnen te     ondersteunen wanneer zij onze hulp niet accepteren.


 
 
 
 
E-mailen
LinkedIn