Youthcare                   
     ISO NORMERING BEHAALD
       

Met gepaste trots kunnen wij meedelen dat Youthcare sinds juni 2022 als ISO-gecertificeerde organisatie te boek staat. Dit houdt in dat de diensten en producten van Youthcare voldoen aan de ISO-norm gestelde eisen. Hiermee tonen wij aan dat processen, diensten en producten constant worden geëvalueerd en zo nodig verbeterd. Hiermee kunnen wij optimale en kwalitatief hoge zorg leveren. Door inzichtelijke processen en procedures zijn medewerkers beter op de hoogte. Cliënttevredenheid staat hoog in het vaandel bij de ISO norm, dat zorgt voor een hoge standaard op dat gebied. Door het tijdig signaleren van eventuele fouten kan er tijdig bijgestuurd worden en zodoende wordt de kans hierop beperkt.
Uiteraard zijn jaarlijkse objectieve beoordelingen (audits) vereist om de certificering te behouden. 
 
 
 
E-mailen
LinkedIn