Youthcare                   
     Welkom op de website van Youthcare

 

Youthcare biedt ambulante ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen wanneer zij vastlopen in hun dagelijks functioneren. Wij richten ons met name op kinderen met het ASS-spectrum. Samen met ouders, netwerk en het kind zelf zoeken we naar oplossingen die haalbaar en vol te houden zijn. Deze kwetsbare kinderen die zich veelal in het ASS-spectrum bevinden hebben vaak last van meerdere aandoeningen of stoornissen. Te denken valt aan autisme in combinatie met onder andere ADHD, angst, depressie, psychose, sociaal disfunctioneren en gedrags-en emotionele problemen.  Deze gecombineerde problematiek wordt co morbiditeit genoemd. Door goed te kijken naar de behoefte en mogelijkheden van het kind wordt er een plan van aanpak gemaakt. 

Wij willen vooral samenwerken met de kinderen en met hun een goede band en samenwerkingsrelatie opbouwen. In onze beleving worden kinderen vooral gemotiveerd als zij zich gehoord en gezien voelen. Wij geven kinderen het gevoel dat ze er mogen zijn, dat er fouten gemaakt mogen worden en dat de relatie altijd de basis is van onze samenwerking. 

 

  

 

 

 
 
 
 
E-mailen
LinkedIn