Youthcare
   

Wat bieden wij

De jongeren waar wij voor werken zijn zeer kwetsbaar en hebben vaak veel bagage vanuit hun voorgeschiedenis. Mede door hun ervaring en eventuele beperkingen kunnen zij moeilijk aansluiten bij de verwachtingen en eisen van de maatschappij. Door hun problematiek voldoen deze jongeren niet aan maatschappelijke verwachtingen in de maatschappij. De methoden die wij hanteren zijn een middel om te komen tot een gezamenlijk gesteld doel. Wij gaan op zoek naar wat zij kunnen qua vaardigheden en sluiten aan bij het niveau en tempo van de jongeren. Vaak zijn hun vaardigheden ver maskeert door hun problematiek en zijn we geneigd deze over het hoofd te zien.

Onze aanpak is onderscheidend. Wij werken niet volgens strakke procedures en protocollen. Wij werken op basis van samenwerking met de jongere en sluiten steeds weer bij hen aan. We gaan uit van de wensen en behoeftes van de betreffende jongere. Wij  gaan een samenwerkingsrelatie aan die gebaseerd  is op vertrouwen en respect.  

Veel jongeren voelen zich buitengesloten omdat ze door hun beperking(en) zijn weggestuurd van hun school of instelling. De jongeren vallen tussen wal en schip. Ze kunnen nog moeilijk ergens geplaatst worden omdat ze niet voldoen aan de criteria die veel scholen of instellingen van hun eisen.