Youthcare
   

 

Waarom Youthcare

 In de jaren dat wij als collega’s samenwerkten, vonden wij dat het werken in het besloten/gedwongen kader ingrijpend is voor jongeren en ook iets met ze doet. De ontwikkelingsmogelijkheden en gewenste gedragsveranderingen bleven naar ons inziens beperkt en soms merkten we ook dat het gedrag zelfs verslechterde.

Het viel ons op, dat wanneer we met jongeren naar buiten gingen (verlof momenten), de jongeren ander gedrag lieten zien dan binnen de instelling. Doordat er minder negatieve prikkels in de fysieke omgeving van de jongeren aanwezig waren bemerkten wij dat de jongeren zich veiliger voelden. Wanneer het gevoel van veiligheid terugkwam, was er ruimte om de jongeren direct constructieve feedback te geven en met ze in gesprek te gaan. De jongeren waren hierdoor beter instaat om effectief aan hun doelen te werken. Onze kracht is verbinding te zoeken in de relatie met de jongere. Dit impliceert een open grondhouding naar de jongeren. Wij helpen de jongere in zijn ontwikkeling en proberen voor hem gevaarlijke situaties te blokkeren door hem te informeren en gedragsalternatieven aan te bieden daar waar nodig.  

Gedurende onze loopbaan ontdekten wij dat er onvoldoende passend aanbod is voor die jongeren die vastlopen en gedragsproblemen hebben. Aangezien deze jongeren vaak al veel hulpverleners voorbij hebben zien komen, is het voor hen moeilijk om een behandelrelatie aan te gaan. Wij zijn van mening dat met onze unieke en gespecialiseerd aanpak wij deze jongeren en hun gezinnen kunnen bereiken, kunnen ondersteunen en helpen om weer mee te doen in het maatschappelijk verkeer. Wij hebben hoop en stralen dit ook actief uit.