Youthcare
   

 Wie zijn wij

Wij zijn een onderneming ontstaan uit een samenwerkingsrelatie van verschillende pedagogisch medewerkers, die langdurig in besloten en open residentiële behandelcentra hebben gewerkt, waar kinderen worden opgevangen met complexe gedragsproblematiek die niet meer thuis kunnen wonen.

Wij hebben een onbevooroordeelde kijk op jongeren met complexe gedragsproblemen. Wij kijken door de problematiek van jongeren heen en zien jongeren als een onbeschreven blad.

We zijn van mening dat na het lezen van de bestaande verslaglegging en diagnostiek, een containerbegrip en overlapping van stoornissen zou kunnen ontstaan Er worden vaak verschillende labels opgehangen aan een kind wat kan leiden tot stigmatisering. Door onze uitgebreide ervaring zijn wij in staat om te kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind. Wij geloven dat een kind recht heeft om op te groeien zonder stigma’s en labels. Wij zijn in staat samen met de jongere te onderzoeken wat zij willen in de toekomst.  

Het is onze uitdaging om ambulante zorg te verlenen aan jongeren die meer gebaat zijn bij ambulante zorg. Wij hebben ruime ervaring waaronder in de Jeugdzorgplus. We zijn allen gediplomeerde  en S.K.J. geregistreerde jeugdhulpverleners.