Youthcare
   

Onze aanpak

 Wij begeleiden de jongeren met gekwalificeerde medewerkers die voldoende kennis, competenties, vaardigheden, en een behoorlijke dosis levenservaring in de jeugdzorg hebben. Wij werken eclectisch, vraaggericht en gaan de samenwerking aan met de jongeren en hun gezin waarbij zelfredzaamheid en autonomie van het gezin het doel is. Op deze manier zal het draagvlak en de draagkracht versterkt worden. Het gezin intact laten staat bij ons voorop. We proberen ons te richten op het verminderen van de factoren die er voor zorgen dat de overige gezinsleden overbelast raken. Door aan te sluiten bij de behoefte van de jongeren en door te werken met haalbare doelen handelen wij op maat.  Doorzettingsvermogen, geduld en niet opgeven om gedrag proberen te begrijpen, is ons streven.

Onze uniciteit in het werken met bijzondere jongeren is aansluiten bij het niveau van de jongeren. Dit betekent altijd oog houden voor de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de jongeren. Daar waar nodig temporiseren wij de begeleiding in het belang van de voortgang. Soms betekent dit 1 stap naar voren en 2 stappen achteruit. Het gaat ons er niet om dat het proces lineair loopt. Wat wij belangrijk vinden is, dat de jongeren het proces vol kunnen houden op hun niveau.

Werken aan vertrouwen:

In onze aanpak staat het samen werken naar vertrouwen centraal. We investeren in de relatie met de jongeren. We zien kansen en mogelijkheden bij alle jongeren Door jongeren op deze manier te benaderen kijken we vooruit naar wat ze willen en kunnen. Vertrekpunt in de begeleiding van de jongeren is het onderzoeken naar wat de jongeren kan en helpen deze kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het stimuleren, motiveren en activeren van de jongeren om aan de getelde doelen te werken levert succeservaringen op. Dit vergroot het zelfbeeld en biedt perspectief.

Doelen formuleren:     

De doelen stellen we samen met de jongeren, gezin en behandelaar op. Het kan zijn dat er al langere tijd gewerkt is aan bepaalde doelen. Wij geven niet op en kijken naar wat werkt. Vasthoudendheid en blijvend inspirerend samenwerken zijn voor ons de essentie om veranderingsgedrag bij de jongeren te bewerkstelligen.