Youthcare
   

Methode Competentiemodel & Ervaringsleren 

De ervaringen die de jongeren opdoen zijn uitdagingen en vinden veelal buiten de thuissituatie plaats. Dit kan bijvoorbeeld op een sportclub of in een supermarkt zijn. Jongeren zijn vaak de meeste uren van de dag buiten de thuissituatie en doen daar hun ervaringen op. Het is dan ook niet te vermijden dat jongeren in deze leefgebieden vaak vastlopen. Wij bieden jongeren een duidelijk programma met een voor de jongere haalbare dagstructuur binnen verschillende gebieden van samenleving.

Het ervarend leren is een cyclisch proces. De activiteiten die worden uitgevoerd door de jongeren moeten leiden tot concrete hier en nu ervaringen. Deze leiden naar reflecties, waarnemingen en tot meer abstracte begrippen en generalisaties. Een positief verlopen sollicitatiegesprek kan bijvoorbeeld leiden tot een positieve zelfreflectie en geeft vertrouwen in andere situaties waarbij verbale interacties plaats vinden. De conclusie en veronderstellingen die er worden gevormd leiden tot aangepast handelen. Dit levert voor de jongere weer nieuwe concrete ervaringen op, wat de cirkel weer rond maakt.

Ervaringsleren sluit goed aan bij het competentiemodel. De door de jongere verworven competenties worden door het ervaringsleren nog verder uitgebreid. Door de combinatie van beide methodes in de begeleiding van de jongeren te integreren wordt het gevoel van eigenwaarde vergroot, gestimuleerd en ontstaat er een positiever zelfbeeld.

Binnen de jeugdzorg en de psychiatrie, wordt dit model nog vaak toegepast. Wij hebben er voor gekozen om het competentie model te combineren met ervaringsleren. Het competentiemodel is een methode waarmee jongeren vaardigheden aanleren. In het competentiemodel is leren het belangrijkste, waarbij het gericht is op het vergroten van de sociale competenties van de jongeren. Het adequate gedrag, wat al te zien is, proberen we te stimuleren. Het inadequate gedrag wordt genegeerd. Bij het aanleren van nieuw gedrag, wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij het gedrag wat de jongeren al kunnen, en waarmee ze succes hebben gehad in het dagelijks leven. Onze ervaring is dat onze doelgroep al genoeg in aanraking is gekomen met ‘straffen’ en dat dit niet effectief voor ze is. Ze leren door succeservaringen en het opdoen van nieuwe competenties.    

Met behulp van het sociaal competentiemodel, is het mogelijk om vast te stellen welke vaardigheden de jongeren al beheerst, en welke hij of zij nog moet leren. Dit zijn vaardigheden als: omgaan met leeftijdsgenoten, omgaan met autoriteiten, verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen en adequaat uiten van emoties. Maar het gaat ook om leren omgaan met school, werk, vrienden en met de eigen reacties en het eigen gedrag. Het sociale competentiemodel houdt hierbij rekening met de persoonlijkheid, leefsituatie, individuele mogelijkheden en gedrag.